Мишљење министарства финансија у вези са концесијом Хоргош – Пожега

Министарство финансија доставило је Министарству за инфрастуктуру мишљење у вези са анексом Уговора за изградњу, коришћење и одржавање аутопутног правца од Хоргоша до Пожеге.

Преузмите цео документ