Министри дали подршку предложени мерама за сузбијање сиве економије

У Министарству финансија одржан је заједнички састанак представника Стручне групе и Координационог тела Владе Србије за борбу против сиве економије.

Састанку су присуствовали потпредседница Владе и
министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, министар финансија Душан Вујовић, министар привреде Жељко Сертић
са сарадницима и представници Извршне канцеларије НАЛЕД-а. Присутни министри дали су пуну подршку предложеним мерама за сузбијање сиве економијe и успостављање предвидивог и стабилног пословног окружења, нарочито кроз реформу пореског система, система инспекција и реформу парафискалних намета.

Утврђено је да ће један од првих задатака Стручне групе и Координационог тела бити усвајање основних начела за развој Националног програма и Акционог плана за сузбијање сиве економијe, а на основу мера које су предложили НАЛЕД и Савез за фер конкуренцију.
Стручну помоћ у прецизнијем дефинисању ових мера, конкретних политика и праваца деловања, представницима институција државе пружиће Секретаријат за јавне политике.

На састанку је постигнут начелни договор да Координационо тело за усмеравање активности на сузбијању сиве економије, у четвртак, 15. јануара 2015. године, одржи свој први конситутивни састанак, усвоји пословник о раду и раду Стручне групе и донесе коначну одлуку о именовању чланова Стручне групе из редова министарстава и привреде.

Планирано је да се састанак Стручне групе одржи 19. јануара 2015. године, када ће бити усвојена основна начела за развој Националног програма за сузбијање сиве економије. Поред тога, стручна група ће размотрити динамику доношења закона о накнадама којим би се увео већи степен транспарентности и реда у постојећи систем парафискалних намета.