Министарство финансија спроводи континуирану обуку за Овлашћене интерне ревизоре у јединицама локалне самоуправе у области ревизије ИПА фондова

Министарство финансија, у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП), уз подршку Швајцарске Владе, кроз пројекат „Унапређење управљања јавним финансијама“, организује другу континуирану обуку за овлашћене интерне ревизоре у јавном сектору Републике Србије на нивоу локалне самоуправе.

Обука ће се организовати од 22.-24. јула 2015. године на Златибору у хотелу „Палисад“ од стране предaвача из Сектора за интерну контролу и интерну ревизију Министава финансија и Канцеларију за ревизију система управљања средствима Европске уније, као и гостујућих предавача из Централне јединице за хармонизацију финансијског управљања и контроле Министарства финансија и Агенције за ревизију система спровођења програма Европске уније из Републике Хрватске.

Теме обуке су посвећене улози и значају интерне ревизије у јединицама локалне самоуправе у ревизији и процени адекватности система управљања и контроле за спровођење програма и пројеката који се финансирају из средстава претприступне помоћи Европске унија а који обувата процесе програмирања, спровођења, праћења, вредновања и извештавања о спровођењу истих, као и размена практичних искустава у ради и пренос знања од стране колега из Републике Хрватске који имају дугогодишње искуство у спровођењу и ревизију инструмента предприступне помоћи Европске уније у фазу приступања.