Министарство финансија једна од најуспешнијих институција у складу са мерилом Европске комисије „Закон усвојен – мера спроведена“ са више од 80 процената извршених обавеза

Влада Републике Србије Закључком број 021-6402/2009 од 9. октобра усвојила Извештај о спровођењу Националног програма за интеграцију у Европску унију (НПИ) за период јул – септембар 2009. НПИ је прецизан план како да се достигну сви критеријуми неопходни да би држава постала чланица ЕУ, од политичких и економских, до најдетаљнијих стандарда који постоје у Унији у областима попут трговине, пољопривреде, заштите животне средине, транспорта и др. Циљ НПИ је да државне институције, на јасан и мерљив начин, прате сопствени напредак у процесу придруживања ЕУ.

Према резултатима овог извештаја, који је сачинила Канцеларија за европске интеграције, у трећем тромесечју ове године НПИ је испуњен 96 одсто. Од 81 прописа планираног за усвајање, усвојено је 78. Влада је утврдила предлоге 9 закона, од планираних 13, чиме је свој план испунила са 69 процента.

Најуспешније институције, у складу са мерилом Европске комисије „закон усвојен – мера спроведена“, са више од 80 процента извршених обавеза, су Министарствo финансија, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Министарство економије и регионалног развоја, Министарство културе, Министарство за телекомуникације и информационо друштво, Министарство животне средине и просторног планирања, Министарство здравља, Министарство за науку и технолошки развој, као и Републички завод за статистику.

Министарства која су била најоптерећенија бројем обавеза (планираних, заосталих или унапред извршених) су Министарство финансија – 31 пропис, Министарство животне средине и просторног планирања 18, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 12, Министарство за телекомуникације и информационо друштво 5, и Министарство економије и регионалног развоја 4.

У погледу подзаконских аката, Влада је од планираних 10 уредби и стратегија, усвојила 8, односно 80 одсто, док су министарства од планираних 58, усвојила 50 правилника. Уколико се посматрају само Владине обавезе у погледу утврђивања предлога закона и усвајања подзаконских аката, статистика показује успешност од 83 одсто, будући да је од планираног 81 прописа, утврђено, односно усвојено, њих 67.

Преузмите комплетан текст саопштења