Међународни монетарни фонд донео одлуку о успешном завршетку седмог разматрања стендбај аранжмана и о окончању консултација по члану IV Статута ове организације

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда, на седници одржаној 30. августа 2017, донео је одлуку o успешном завршетку седмог разматрања резултата актуелног стендбај аранжмана Републике Србије. Истовремено, закључене су консултације по члану IV Статута ове међународне финансијске организације с нашом земљом.

Међународни монетарни фонд оценио је да се трогодишњи аранжман, закључен фебруара 2015, успешно спроводи. Остварени су добри макроекономски резултати, а реални бруто домаћи производ данас је на вишем нивоу него пре избијања светске економске кризе.

Инфлација се креће у границама дозвољеног одступања од циља, док је дефицит текућег рачуна платног биланса знатно смањен.

Истиче се да одлични резултати на приходној страни буџета пружају подршку фискалној консолидацији, што омогућава знатно мање прилагођавање на расходној страни буџета.

Међутим, контрола текућих расхода важна је ради стварања простора за смањење нивоа јавног дуга, као и за веће капиталне инвестиције.

Према оцени извршних директора, монетарна политика је успела да чврсто задржи инфлацију у циљаним оквирима, док је стабилност девизног курса утицала на повећано поверење на домаћем тржишту и смањење утицаја евроизације.

Спровођење договорних мера у оквиру програма допринело је отпорности финансијског сектора, који је сада у знатно бољој позицији да подржи привредни раст. Поред тога, потребно је наставити с напорима у решавању проблематичних кредита, као и убрзати реформе у финансијским институцијама с већинским државним власништвом.

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда констатовао је да је пословно окружење у Србији унапређено. Препоручује се даљи напредак у спровођењу структурних реформи, а од посебног значаја је модернизација образовања, јачање пореске администрације и реструктурирање јавних предузећа.

Извор: Народна банка Србије