Мали: ММФ задовољан напретком, и 2019. очекујемо одличне економске резултате

Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да је Међународни монетарни фонд (ММФ) задовољан економским напретком који је Република Србија постигла и који постиже, и додао да је ово трећа година да ћемо имати суфицит у буџету и рекордна година када је у питању привредни раст.

„Међународни монетарни фонд је задовољан напретком који смо постигли и који постижемо, али простора за напредак и даље има. Током посете Делегације ММФ, разговарали смо о изузетним економским резултатима које је Репулика Србија постигла у претходном периоду и који представљају круну реформи које спроводимо, а које су започете 2014. године“, изјавио је Синиша Мали.

Он је на конференцији за новинаре поводом првог разматрања резултата спровођења новог програма макроекономских и структурних реформи, подржаног Инструментом за координацију политике “The Policy Coordination Instrument” (PCI) одржаној у Влади Србије, истакао да су са ММФ-ом усаглашени фискални оквири за 2018. годину.

„Са ММФ смо усагласили фискалне резултате за 2018. годину. Очекујемо да ову годину завршимо са позитивним салдом на нивоу опште државе у износу од 28,3 милијарди динара, односно око 0,6 одсто БДП. Ово је трећа година да ћемо имати суфицит у буџету и рекордна година када је у питању привредни раст”, истакао је министар.

Према његовим речима, приоритет у наредном периоду је очување достигнућа у фискалној области која су постигнута уз велике напоре, а уз подршку иницијативама које би требало да подстакну раст, као што је повећање јавних инвестиција и смањење пореског оптерећења.

Утврђен је и макро-фискални оквир за 2019. годину, у којој се очекује наставак позитивних кретања и привредни раст од 3,5 одсто, уз стабилну и ниску инфлацију од 2,3 одсто. Планирани резултат за 2019. годину је дефицит од око 28 милијарди динара, тј. 0,5 одсто БДП.

Такође, један од циљева ће бити и повећање ефикасности управљања у јавним предузећима.

Мали је навео и да у првој половини ове године имамо одлична макроекономска кретања о чему говори податак да је Србија у првој половини ове године остварила привредни раст од 4,9 одсто, што нас сврстава у најбрже растуће економије у Европи.

„Основ за ревизију 2018. године јесте значајно снажнији раст инвестиција од очекиваног, као и побољшање нето извоза и потрошње. Оваква кретања кореспондирају са побољшањима у сектору грађевинарства и пољопривреде који су главни извори додатног раста посматрано са производне стране”, истакао је Мали.

Истичући да су током читаве 2018. године фискални резултати бољи од планираних, министар финансија је рекао да је у републичком буџету на крају септембра остварен суфицит од 49,3 милијарде динара.

„Јавни дуг централног нивоа власти, на крају септембра смањен је на испод 56 одсто БДП. Планирано је да учешће јавног дуга у БДП-у до краја 2018. године буде близу 50 одсто, а да на почетку 2019. године буде и мање од тога. Наша интенција је да јавни дуг буде још нижи, с обзиром на то да се смањењем јавног дуга смањују и издаци за камате и отвара простор за веће инвестиције и веће плате и пензије”, казао је Мали.

Он је додао и да је раст привредне активности праћен снажним побољшањем на тржишту рада уз раст броја запослених.

„Стопа незапослености у другом кварталу ове године износила је 11,9 одсто, и више је него преполовљена у односу на 2012. годину. Инфлација је ниска и стабилна”, додао је он.

Синиша Мали је рекао и да је у првој половини 2018. године нето прилив страних директних инвестиција износио
1,3 милијарде евра, што је за 8,6 одсто више у односу на прву половину прошле године.

Према његовим речима, о добром стању српске привреде говори и што сваке седмице, широм Србије, отварамо нове фабрике, а тиме и нова радна места.

„Тако су прошле недеље у Нишу почеле са радом две фабрике: аустријски “Цумботел” и филипински “ИМИ”. Такође, подсетићу вас и да у Зрењанин стиже компанија “Шандонг Линглонг, а реч је о инвестицији од скоро милијарду долара. У наредном периоду нас очекује отварање великог броја фабрика широм земље”, истакао је он.

Он је подсетио и да је успешно решено питање РТБ “Бор”, и да је склопљен уговор вредан 1,46 милијарди долара.

Шеф Мисије ММФ у Србији Џејмс Роуф рекао је да ММФ очекује реални раст БДП Србије у овој години од 4,2%, а у наредној години од 3,5 процената.

„И даље се постижу добри макроекономски резултати. У 2018. години је дошло до убрзања раста захваљујући приватној потрошњи и динамичним страним директним инвестицијама и извозу“, навео је Роуф, и додао да је настављено побољшање услова на тржишту рада, уз знатан раст запослености у формалном сектору, пад незапослености и стабилан раст зарада у приватном сектору” – рекао је Роуф и нагласио, одговаравши на питања новинара, да Србија има боље економске показатеље од земаља у региону.

Гувернерка Нaродне банке Србије Јоргаванка Табаковић изјавила је да је та финансијска институција задовољна сарадњом са ММФ-ом и Владом Србије као и оствареним резултатима.

Истакла је да са два податка може да илустрије шта значи конкретно добра координација и сарадња Владе и НБС, односно координација менетарне и фискалне политике.

“Пре четири године тешко је неко могао да верује да ће Србија имати десетогодишње хартије од вредности. Данас у портфељу динарских хартија од вредности Србија има више од 60 одсто ХОВ са рочношћу дужом од пет година. То значи да инвеститори верују у будућност и одржив раст Србије и зато улажу у дугорочне хартије. Пре четири године камата на те хартије, када су први пут понуђене је износила 14 процената а данас износе 4,8 процената“, истакла је гувернерка и навела да је то мерљив резултат јер је доказ поверења оних који у Србију улажу.

Други податак који је гувернерка изнела је да у односу на четири године уназад ми имамо данас 200.000 више запослених људу у приватном сектору.

Према њеним речима остварена је макроекономска стабилност, инфлација је ниска, остварена је стабилност цена и додала да је “на нама да тај резултат одржимо”.

Табаковић је као значајан резултат подвукла и снижавање нивоа проблематичних кредита, чије је учешће у укупном обиму одобрених кредита данас свело на свега 6,5 процената. Она је подсетила да је њихова вредност за “16 процентних поена нижа у односу на тренутак када смо почели да спроводимо стратегију за решавање проблематичних кредита уз подршку и подстицај Мисије ММФ”.

Фото: Танјуг