Љиљана Ковачевић координира рад Пореске управе

Влaдa Рeпубликe Србиje нa дaнaшњoj сeдници одредила је да Љиљaна Кoвaчeвић као координатор привремено обавља послове директора Пореске управе, дoк je нa мeстo зaмeникa дирeктoрa имeнoвaн Mиoдрaг Пaвићeвић.

Љиљaнa Кoвaчeвић
је од 1999. године стално запослена у Пореској управи. Од 2001. године је на руководећим позицијама у Пореској управи, а 2004. постављена је за помоћника директора Пореске управе – директор Центра за велике пореске обвезнике. Током 2012. и 2013. обављала је и послове директора Пореске управе. Рад ЦВПО којим руководи, ММФ је оценио као пример најбоље међународне праксе.

Миодраг Павићевић има тридесетогодишње радно искуство у Пореској управи. Од 2002. до 2004. Павићевић је био помоћник директора Пореске управе – директор
Центра за велике пореске обвезнике. Након тога је постављен за помоћника директора – директор Регионалног Центра Београд, а затим и помоћник директора Пореске управе – директор Сектора за пореско-правне послове и координацију у Централи Пореске управе. Од 2010. године је координатор у Центру за велике пореске обвенике.