Читај ми

Кренуо опоравак индустријске производње у Србији

Према најновијим подацима Републичког Завода за статистику индустријска производња у фебруару повећана је у односу на исти месец прошле године за 13 одсто, а прерађивачка индустрија за чак 17 одсто.

Индустријска производња у прва два месеца ове године већа је за 7,5 одсто у односу на исти период прошле године, а прерађивачка индустрија је забележила раст од чак 10 одсто.

Ови подаци, заједно са подацима о снажном расту робног извоза на почетку 2013. (од 30,6%), потврђују да је у Србији кренуо опоравак индустријске производње, који ће допринети и расту бруто домаћег производа

у овој години.

Снажан раст у прва два месеца 2013, у односу на исти период лaне, остварен је, поред осталог, у аутомобилској индустрији, индустрији намештаја, фармацеутској индустрији, као и производњи дуванских производа. Највећи утицај на раст индустријске производње у фебруару 2013. године, у односу на исти месец прошле године, имале су: Производња моторних возила и приколица (производња се скоро утростручила), Производња дуванских производа (пораст за 85%), Производња деривата нафте (раст од 58%), Производња производа од неметалних минерала (раст од 43%), Производња хемијских производа (пораст од 23%), док је Производња намештаја порасла за 31%.

Влада Републике Србије ће мерама економске политике настојати да се ови охрабрујући трендови у индустрији на почетку године наставе и у наредном периоду. Министарство финансија и привреде је у завршној фази израде акционог плана реиндустријализације Србије којим ће сe детаљно рaзрaдити кoнкрeтнe мере за подстицањe привредe, извoзa и зaпoшљaвaњa. Посебна пажња у акционом плану биће посвећена секторима који су стратегијом индустријског развоја из 2010. године означени као приоритетни –

аутомобилској индустрији, индустрији информационих технологија, прехрамбеној и одбрамбеној индустрији.

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза