Једнак третман за домаће и стране компаније приликом добијања подстицаја

Захваљујући Уредби о привлачењу директних инвестиција, 2006. године почела је додела подстицаја за инвеститоре. До сада је финансирано близу 220 пројеката, којима је отворено више од 40 000 радних места.

Подстицаји при запошљавању једнако важе и за домаће
и стране компаније. Према подацима Агенције за страна улагања и промоцију извоза, до сада је 115 домаћих компанија добило подстицаје наспрам 107 страних фирми.
Просечно време повраћаја средстава у буџет Србије је 17 месеци.

Не само да је је подстицајима обезбеђено запошљавање, већ је држава кроз порезе и доприносе обезбедила додатне буџетске приходе. Наиме, на динар подстицаја које даје Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА), враћа се 7 динара кроз порезе и доприносе на зараде.

Бесповратна финансијска средства могу се доделити домаћим или међународним компанијама за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине и за стратешке пројекте из области туризма.

За greenfield и brownfield пројекте у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине или стратешке пројекте из области туризма, бесповратна средства се додељују у износу од 4 000 до 10 000 евра по сваком раднику запосленом на неодређено време у року од три године од дана закључења уговора о додели средстава.

За пројекте од посебног значаја – инвестиције чија вредност износи најмање 200 милиона евра и којом се обезбеђује отварање најмање 1 000 нових радних места, у периоду од највише десет година, бесповратна средства се додељују у износу до 17% укупне вредности инвестиције.

За велике инвестиционе пројекте – инвестиције чија вредност износи најмање 50 милиона евра и којом се обезбеђује отварање најмање 300 нових радних места, у периоду од највише десет година, бесповратна средства се додељују у износу до 20% укупне вредности инвестиције.

За средње инвестиционе пројекте – инвестиције чија вредност износи најмање 50 милиона евра и којом се обезбеђује отварање најмање 150 нових радних места, у периоду од највише десет година, бесповратна средства се додељују у износу до 10% укупне вредности инвестиције.

СИЕПА је до сада објавила 16 позива у оквиру којих је додељено 252 милиона евра.

http://siepa.gov.rs/sr/index/finansiranje/finansijska-podrska-za-investitore/