Јавна расправа о нацртима општих аката Коморе овлашћених ревизора

Савет Коморе на трећој седници одржаној 28.12.2006. године, утврдио је нацрте прописа који су резултат рада Припремне комисије, Савета и Секретаријата Коморе, а њиховим истицањем на интернет страници Коморе отвара се јавна расправа у вези са овим актима.

Позивамо чланове Коморе, предузећа за ревизију и овлашћене ревизоре запослене у предузећима за ревизију који су учествовали на првој конститутивној Седници Скупштине, да анализирају наведене нацрте и да дају сугестије за њихову евентуалну измену и допуну, у циљу израде што квалитетнијег текста ових аката.

Предлоге и сугестије доставити до 19.1.2007. године на адресу: Комора овлашћених ревизора, Београд, ул. Кнеза Милоша 20, или на е-маил: (контакт телефони: 3618-669 и 3617-347).