Изабран приватизациони саветник за Комерцијалну банку

У складу са одредбама Уговора акционара Комерцијалне банке, Министарство финансија и Агенција за осигурање депозита спровели су поступак избора заједничког финансијског саветника, који би требало да организује и спроведе поступак продаје акција Комерцијалне банке у власништву Републике Србије, али и осталих потписника Уговора акционара (EBRD, IFC, DEG & SWEDFUND).

Након прикупљања изјава о заинтересованости, а затим и достављања понуда, као најбољи понуђач изабрана је реномирана инвестициона кућа Nomura International plc са седиштем у Лондону.

Nomura International plc дала је најповољнију финaнсиjску пoнуду, а како је иста имала и најбоље оцењену техничку понуду, приступило се преговорима у циљу закључивања уговора, који су крајем јула успешно завршени. Уговор између РС и Nomure потписан је 30. јула 2015. године.

Подсећања ради, у складу са уговореним обавезама из Уговора акционара Комерцијалне банке, започет је поступак избора заједничког финансијског саветника позивом за достављање Изјава о заинтересованости, који су дана 28. новембра 2014. године објавили Министарство финансија, у име РС, и Агенција за осигурање.

Рок за достављање Изјава о заинтересованости био је 30. децембар 2014. године. У предвиђеном року примљене су 22 Изјаве о заинтересованости.

Комисија за избор је, на основу поднетих изјава о заинтересованости, сачинила листу од 9 кандидата који су ушли у ужи избор и којима је упућен захтев за достављање понуде.

Критеријуми за ужи избор, наведени и у позиву, били су:

опште квалификације;

специфично искуство у припреми за приватизацију и приватизацији банака (тендерском продајом стратешком инвеститору и јавном понудом на међународно признатој берзи);

квалификације и компетентност кључног особља, и

искуство у пружању саветодавних услуга у успешним приватизацијама банака у земљама Централне и Источне Европе.

По истеку рока за достављање понуда, Комисија је констатовала да је пет подносилаца поднело благовремене понуде. Међу њима, Nomura International plc је одабрана као најбољи понуђач.