Истрага против Томислава Јанковића по пријави Министарства финансија и економије

По кривичној пријави Министарства финансија и економије Републике Србије, Друго општинско јавно тужилаштво покренуло је истрагу против Томислава Јанковића, бившег директора Републичког завода за здравствено осигурање, који је осумњичен за кривично дело фалсификовања службене исправе.

Јанковић се терети да је у периоду од 25. априла до 31. децембра 2000. године, као директор Завода, у службену књигу уносио неистините податке, односно да је потписао и оверио уговор о испоруци лекова, сировина за производњу лекова и медицинског потрошног материјала
за домаће тржиште са фирмом из Шангаја и посредником »Прогресом« из Београда, након чега Завод није евидентирао ове набавке.

Тиме је дошло до нетачног исказивања биласних позиција Завода, довођења у заблуду Народне банке Југославије- Завода за обрачун и плаћања, чиме је извршено кривично дело фалсификовања службене исправе.