Истиче рок за увођење фискалних каса

Према измењеној и допуњеној Уредби о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном меморијом, последњи рок за увођење фискалних каса за прву групу пореских обвезника истиче 15. априла

Заменик минситра финансија Републике Србије Весна Арсић истакла је данас да основни циљ уводјења фискланих каса стварање истих услова пословања за све који се баве прометом роба, смањење степена сиве економије, као и повећање прихода у буџету, али и поновила да је

Представници министарстава финансија и трговине, туризма и услуга у Влади Републике Србије, као и Пореске управе подсетили су, на данашњој презентацији фискализације каса, да према измењеној И допуњеној Уредби о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном меморијом
рок за прву групу пореских обвезника истиче 15. априла, до када су у обавези да, ако још немају ове касе, склопе уговоре са производјачима И уплате аванс за фискалну касу.
Арсић је најавила да ће Пореска управа током наредних дана, у оквиру сталне медијске кампање, кренути и у дистрибуцију 180 хиљада лифлета, који ће бити доступни и на шалтерима Пореске управе, банака и пошта.

Према њеним речима, циљ надлежних министарстава није кажњавање, већ да се уз стварање истих услова пословања и ускладјивање промета роба и услуга са европским стандардима, приливом средстава од фискализације у буџет, а не у сиву зону пословања, градјанима омогући остваривање многих других права.
“Последњи рок за прву групу правних лица и предузетника за увођење фискалних каса је 15. април, до када су обавезни да закључе уговор са неким од произвођача и уплате најмање 10 одсто аванса, док је крајњи рок за почетак евидентирања промета 15. јун“, поновила је она и додала да је друга група у обавези да уведе фискалне касе до 31. маја, а да са евидентирањем промета почне до 30. септембра.

Арсић је овом приликом нагласила да лица која већ поседују касе нису у обавези да купе нове уколико старе испуњавају одређене техничке и друге услове прописане уредбом, као и да ће бити извршена контрола свих каса, како би се уклопиле у целокупан систем фискализације.

Директор Пореске управе Владимир Илић рекао је да је до почетка априла укупно фискализовано 5.929 каса, односно четири одсто од утврђеног броја фискалних обвезника, као и да је број закључених уговора између предузетника и произвођача каса много већи.
Према казненим одредбама Уредбе, прво ће се изрицати новчане казне у вреднотима од две до 200 хиљада динара, док је најригорзнија мера привремена забрана обављања делатности у трајању до 30 дана.
Арсић је још истакла да овогодишњи буџет предвиђа издвајање средстава за субвенционирање набавке фискалних каса у износу од 700 милиона динара, уз напомену да је у току израда нове уредбе којом ће се утврдити износ, као и услови и начин остваривања права на субвенцију.