Истиче рок за пријаву имовине вредније од 20 милиона динара

Пореска управа Републике Србије позвала је грађане да до 31. октобра пријаве имовину коју поседују, а чија укупна тржишна вредност у земљи и иностранству износи више од 20 милиона динара.

На овај начин евидентира се имовина стечена до 1. јануара 2003. године, без утврђивања њеног порекла.
Формулар за пријаву може се добити у свакој експозитури и филијали Пореске управе, доставом на кућну адресу или на нашем сајту.

Пријава за евиденцију укупне имовине подноси се искључиво Централи Пореске управе лично или препорученом пошиљком на адресу: Министарство финансија и економије – Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд, а за додатне информације отворен је телефон 011/3950-657.