Истекао рок за подношење пријава за порески идентификациони број (ПИБ)

Министарство финансија и економије и Републичка управа јавних прихода подсећају сва правна и физичка лица која исплаћују зараде, да је рок за подношење регистрационих пријава за добијање пореског идентификационог броја истекао 30. септембра 2002. године. Пријаву су обавезни да поднесу сва правна лица, предузетници и други исплатиоци зарада.

Благовремена предаја пријава спречиће гужве и непотребно задржавање пред шалтерима РУЈП-а, а сви регистровани обвезници ће добити потврду о регистрацији – јединствени порески идентификациони број (ПИБ број), ради формирања јединственог регистра исплатиоца зарада.

Неопходно је да сва правна лица и предузетници одмах ступе у процес регистрације пошто је то у њиховом интересу и овакав поступак ће омогућити пореској управи да неометано и на време подели пореске идентификационе бројеве, који су неопходни за пословање у наредној години.

Наиме, од 01. јануара 2003. године платни промет ће прећи у банке, а сва правна лица и предузетници који немају порески број неће моћи да отворе рачун код своје пословне банке.
Обрасци за регистрацију пореских обвезника налазе се на свим шалтерима ЗОП-а и РУЈП-а, а дати су и бројеви телефона за додатне информације, и то: 011 3950 635, 011 3950 636, 011 3950 637 и 011 3950 638.