Исплата другог дела дуга пензионерима 17. јула

Министар финансија Млађан Динкић изјавио је данас да ће исплата другог дела дуга пензионерима у износу од 4 милијарде динара бити извршена 17. јула, и подсетио да се измирење целокупног дуга, који износи 23,5 милијарди динара, планира у периоду од 3 године у 6 једнаких рата уз обрачунату камату од 8,5% на годишњем нивоу.

Министар је представио две уредбе, рађене по угледу на Ирску, Словачку и Словенију, које ступају на снагу следеће недеље. Циљ ових уредби је подстицај улагања и повећање извоза.

У првих 6 месеци остварен је буџетски суфицит од 6,9 милијарди динара, док је рекордни буџетски приход од 42,3 милијарде динара остварен у јуну. За септембар се планира ребаланс буџета којим ће се утврдити средства за спровођење Националног инвестиционог плана. У првом кварталу раст бруто домаћег производа износио је 6,3%, док је индустријска производња порасла за 5,9%. Раст цена на мало је износио 5,7% са трендом опадања, што је за 0,2% више од предвиђеног, али се очекује стабилизација цена током лета.

Према Уредби о условима и начину привлачења директних инвестиција, Влада Србије ће одобравати бесповратна средства од 2 000 до 10 000 евра по новозапосленом за тзв. гринфилд инвестиције којима се отвара 10 до 50 нових радних места, при чему минималне инвестиције износе од 1 до 5 милиона евра, зависно од економског стања општине. Ова уредба биће на снази 3 године.

За ове инвестиције се у наредних годину и по дана планира око 20 милиона евра, изјавио је Динкић, додавши да се тај износ може и увећати уколико произведе жељене ефекте. Средства ће се додељивати за инвестиције у производној делатности, сектору услуга, истраживања и развоја. Критеријуми избора ће бити врло оштри у смислу претходног пословања фирме и банкарских гаранција, док ће се исплата одобрених средстава вршити у 4 фазе: након добијања дозволе за изградњу, након закључивања купопродајног уговора или уговора о закупу земљишта, након добијања употребне дозволе и након запошљавања радника.

Уредба о условима и начину интернационализације привредних друштава има за циљ повећање конкурентности малих и средњих предузећа на страним тржиштима. Уредба предвиђа додељивање средстава у висини од 250 000 до 2, 500 000 динара за истраживање тржишта, учешће на сајмовима у иностранству, израду дизајна новог производа, његово тестирање и сертификацију, увођење и сертификацију нових стандарда и међународну правну заштиту.

Конкурсна комисија за оба наведена пројекта састојаће се од пет чланова: представника Владе Србије, Министарства финансија, Министарства за економске односе са иностранством, Министарства привреде и Агенције за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА).

Динкић је најавио да се, по основу претходно потписаног споразума са синдикатима, планира повећање плата у јавном сектору. Ово се пре свега односи на младе службенике у државној управи са мање од 5 година радног стажа, који могу да очекују повећање плате од 40% у јулу. Министар је нагласио да на овај начин настоји да се спречи тренд одлазака младих стручњака из државне службе. Повећање плата се такође планира у институцијама културе (6–17%), високог образовања (12%), основног и средњег образовања (4%), полиције (12%), а у осталим институцијама 2%.