Индустријска производња у јануару већа за 2,4 одсто

Према подацима Републичког Завода за статистику, индустријска производња у Србији у јануару ове године већа је за 2,4 одсто у односу на јануар прошле године. Највећи раст забележен је рударству 11,4 одсто, као и у прерађивачкој индустрији где је остварен раст од 3,2 одсто. Ови подаци у складу су са плановима Владе Србије о привредном расту од најмање два одсто у овој години.

Индустријска производња у аутомобилској индустрији повећана је за више од четири пута у односу на исти период прошле године.

План је да раст у 2013. буде заснован на инвестицијама и извозу, а главни извозни адут Србије су Фијатови аутомобили, чији ће извоз Србији додатно повећати ниво БДП.

На раст индустријске производње утицала је и производња моторних возила и приколица, основних фармацеутских производа и препарата, дуванских производа, намештаја, као и експлоатација угља.

Производња намештаја већа је у јануару ове године за 34,7 одсто у односу на исти месец претходне године,
производња пића за 4,5 одсто, дуванских производа за 138, 9 одсто, одевних предмета за 7,2 одсто, папира и производа од папира 5,3 одсто, металних производа осим машина 6,5 одсто, а производа од гуме и пластике за 2,3 одсто.

Посматрано по наменским групама, у јануару ове године је повећана производња капиталних производа за 61,8 одсто у односу на исти период лане, трајних производа за широку потрошњу за 23,7 одсто и нетрајних производа за широку потрошњу за 12,2 одсто.

Већи извоз и економски развој услов су за раст запослености и повећање животног стандарда грађана.