Грађанима ће бити враћен износ увећаног ПДВ за струју за септембар

Министарство финансија и привреде припремиће одлуку која ће омогућити да „Електропривреда Србије“ свим грађанима, уз наредни рачун, врати износ увећаног пореза на додату вредност за струју коју су користили у септембру, односно у време када повећана стопа ПДВ није била на снази. Ова одлука ће се наћи већ на следећој седници владе.

Тако ће грађанима и привреди кроз рачун за утрошену струју који ће им ЕПС
испоручити у новембру, бити враћен износ за увећани порез на додату вредност.

Напомињемо да Закон о порезу на додату вредност јесте дефинисао да висина стопа која ће бити примењена зависи од тога када је извршен промет добра, односно у овом случају, када је струја очитана. Како је очитана у октобру, електродистрибуције су примениле пореску стопу у складу са законом.

Међутим, није праведно да грађани плаћају виши порез за струју коју су трошили раније само зато што је обрачун вршен у октобру и што закон није најпрецизније предвидео тај прелазни период са једне на другу пореску стопу.

Ова одлука министарства неће бити на штету „Електропривреде Србије“, јер ће и електродистрибуције бити у обавези да уплате мањи износ пореза у буџет.