Форум у Прагу

У организацији ОЕЦД-а (Организација за економску сарадњу и развој) и Владе Републике Чешке, 24. и 25. новембра у Прагу, одржан је високи Форум на тему примене политике спречавања конфликта интереса у влади и јавном сектору.

Један од циљева овог Форума био је увид у напредак земаља учесница у развоју политике конфликта интереса, програма и стратегија, укључујући и законе о конфликту интереса и сличне мере.

Александра Дрецун, представник Србије у СПАИ и ГРЕЦО,
представила је Нацрт закона о конфликту интереса које је Министарство финансија и економије припремало за октобарско заседање скупштине. Нацрт закона је похваљен и оцењен као најквалитетнији и најуравнотеженији приступ превенцији и решавању сукоба интереса.

Након тога уследили су позиви ОЕЦД-а и других земаља учесника за преношење наших искустава у домену израде регулативе и домену борбе против корупције будући да су правни експерти ОЕЦД-а и Савета Европе дали изузетно високе оцене нашим текстовима.

На Форуму су учествовали представници Албаније, БИХ, Чешке, Румуније, Хрватске, Пољске, Молдавије, Македоније, СЦГ, као и бројни експерти других земаља Европе, који под покровитељством ОЕЦД-а помажу земљама централне и југоисточне Европе у имплементацији стандарда у овом домену.

Имајући у виду реакције присутних експерата, права је штета што предложени закон није благовремено усвојен.