Fitch Ratings повећала кредитни рејтинг Републике Србије

Агенција за оцену кредитног рејтинга Fitch Ratings повећала је кредитни рејтинг Републике Србије са „B+“ на „BB-“ уз стабилне изгледе за даље унапређење кредитног рејтинга.

Основни разлози побољшања кредитног рејтинга Републике Србије су успешно спровођење
програма фискалне консолидације, очекиване стопе раста привреде у наредним годинама и очекивани буџетски дефицит на нивоу од 3% БДП-а од 2017. године, што ће подржати силазну путању односа јавног дуга према БДП-у.

Позитивни фискални трендови настављени су у првих неколико месеци 2016. године, тако да је Fitch Ratings ревидирао наниже своју процену дефицита опште државе за 2016. годину, са 4% на 3,3% БДП-а.

У 2015. години, Република Србија је забележила реалан привредни раст од 0,7%, првенствено заснован на порасту инвестиција и нето извоза. Позитивни трендови настављени су у првом кварталу 2016. године, када је забележен привредни раст од 3,5% на међугодишњем нивоу, што је највиша стопа привредног раста од 2013. године. Пројекција стопе раста привреде за 2016. годину ревидирана је навише, са 1,7% на 2,4%, према процени Fitch Ratings агенције.

Ова рејтинг агенција истиче поправљање платнобилансне позиције Републике Србије као један од разлога за побољшање кредитног рејтинга. Дефицит текућег рачуна платног биланса смањен је у 2015. години на 4,8% БДП-а, у поређењу са 11,2% БДП-а колико је износио 2012. године. Пораст извозних капацитета привреде, што је последица првенствено снажног прилива страних директних инвестиција, значајно је допринео смањењу дефицита текућег рачуна. Стране директне инвестиције су у потпуности покриле дефицит текућег рачуна платног биланса у 2015. години.

Побољшаном кредитном рејтингу, између осталог, допринело је и званично отварање поглавља у оквиру процеса приступања Европској Унији. Банкарски сектор је добро капитализован. Управљање државом је високо оцењено, као и степен политичке стабилности и ефикасност Владе Републике Србије.

Јака приврженост Владе Републике Србије спровођењу реформи и успешно окончане три ревизије ММФ-овог споразума из предострожности током 2015. године били су такође битни чиниоци у доношењу позитивне одлуке Fitch Ratings у вези нове оцене кредитног рејтинга Републике Србије.