Фискалне касе и обавеза узимања рачуна

Изменама и допунама Закона о порезу на промет прописана је обавеза увођења регистар каса са фискалном меморијом. Евидентирање промета преко регистар касе са фискалном меморијом вршиће сва лица која врше продају производа на мало и пружање услуга грађанима. Измене Закона везане за увођење фискалних каса ступају на снагу 1. јануара 2003. године.

Од обавезе евидентирања промета преко каса са фискалном меморијом изузети су:
– пољопивредни произвођачи који продају производе на пијачним тезгама и другим сличним објектима, као и
– самосталне радње које на пијачним тезгама и другим сличним објектима продају сопствене производе занатства и домаће радиности.

Влада Републике Србије својим прописом утврдиће начин евидентирања промета преко фискалних каса, начин коришћења, сервисирања и контроле фискалних каса. Такође Влада ће утврдити и динамику увођења фискалних каса, с тим што је крајњи рок 31. децембар 2003. године, што значи да ће се увођење фискалних каса вршити током целе 2003. године, и то по делатностима, али тек након доношења прописа Владе РС.

Овим Законом, такође, прописана је казна у износу од 1.000,00 динара купцу – физичком лицу који не сачува рачун, односно исечак касене траке непосредно по изласку из малопродајног објекта.

Ова одредба се примењује од 27. новембра 2002. године.