Фискална стратегија за 2016.

Влада Србије усвојила је Фискалну стратегију за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину.

Фискалном стратегијом, једним од основних стратешких докумената Владе, дефинисана је фискална и економска политика за наредни средњорочни период.

Основни циљеви у наредном средњорочном периоду фокусирани су на наставак спровођења мера фискалне консолидације, одржавање макроекономске стабилности уз заустављање даљег раста дуга и успостављање тренда његовог смањења. Фокус је и на јачању стабилности и отпорности финансијског сектора, као и отклањању препрека привредном расту и подизању конкурентности спровођењем свеобухватних структурних реформи, посебно реформи јавног сектора.

Влада Србије ће и у наредном трогодишњем периоду наставити да води одговорну економску политику усмерену на креирање стабилног и предвидивог пословног амбијента.

Приоритети фискалне политике биће даље јачање пореске дисциплине, повећање ефикасности наплате пореза и борба против сиве економије. Циљ је успостављање стимулативне пореске политике која подстиче привреду и запошљавање, али и нулте толеранције за непоштовање закона и криминала и корупције кроз реформисане институције система.

Фискалну стратегију детаљно можете прочитати ОВДЕ.

Напомена: Преузимање и коришћење овог документа је слободно уз обавезно навођење извора.