Финансирање Управе царина регулисано Уредбом

Поводом “појачане контроле” (штрајка) радника Управе царина, Министарство финансија и економије саопштава да је финансирање Управе царина регулисано Уредбом о привременом финансирању Савезне Републике Југославије за период јануар – март 2003. године. У складу са том одлуком, плате радника Управе царина исплаћују се из привременог буџета државне заједнице.

Управа царина ће постати део републичких органа односно Министарства финансија и економије Републике Србије након измена републичког Закона о министарствима. Очекује се да до априла месеца ове године буде усвојен ребаланс буџета Републике Србије, а тада ће и плате запослених у Управи царина бити исплаћиване из републичког буџета.

Стога, Министарство финансија и економије
још увек нема ингеренција над платама запослених у Управи царина, те није могуће правити било какве договоре. Представници министарства размотриће током ове недеље организациону структуру и зараде запослених у Управи царина, ради припрема за отпочињање
финансирања ове институције из републичког буџета.