Филимоновић: Заједнички циљ ДРИ и Министарства финансија- ефикасно и економично трошење јавних средстава

У организацији Државне ревизорске институције (ДРИ) и уз подршку Програма за развој Уједињених нација (УНДП), у оквиру пројекта „Унапређење управљања јавним финансијама“, одржана је конференција „Сарадња Државне ревизорске институције и интерних ревизора у јавном сектору“.

На конференцији су делегације врховних ревизорских институција из Хрватске, Македоније, Црне Горе и Републике Српске представиле своја искуства у сарадњи са интерним ревизорима у јавном сектору.

Милован Филимоновић, државни секретар у Министарству финансија, нагласио је да Државна ревизорска институција и Министарство финансија већ годинама имају конструктиван партнерски однос заснован на заједничком циљу, а то је да се обезбеди законито и ефикасно трошење јавних средстава у Србији.

Филимоновић је објаснио да Министарство финансија, у оквиру својих законских надлежности, координира свим пословима на успостављању интерне ревизије, док ДРИ врши ревизију коришћења јавних срдстава и нагласио да је сарадња две институције од кључног значаја.

„Потребно је уложити и низ додатних напора како бисмо заштитили финансијске интересе Србије. Циљ је да се обезбеди
ефикасно, ефективно и економично трошење јавних средстава, и то најпре од стране оних корисника јавних средстава који су у почетној фази увођења система финансијског управљања и контоле интерне ревизије“,поручио је Филимоновић.

Учесници конференције сложили су се да је врло важно јачање везе између интерне и екстерне ревизије на локалном нивоу. Тиме би се унапредила ефективност ревизије, чиме се већа одговорност за финансијску ревизију даје интерним ревизорима, док би се екстерни ревизори више фокусирали на ревизију сврсисходности.