Европска унија је издвојила 10,4 милиона евра бесповратних средстава за финансирање пројеката прекограничне сарадње између Републике Србије и Румуније

Министартво финансија Републике Србије и Министарство регионалног развоја и становања Румуније објавили су први позив за достављање предлога пројеката у оквиру Програма прекограничне сардње Румунија-Србија ИПА 2007-2013 финансираног из Инструмента за предприступну помоћ Европске уније (ИПА) за 2007/2008. годину. Програм суфинансирaју земље учеснице показујући тиме посвећеност остваривању циљева прекограничне сарадње, као и спремност и одлучност у преузимању обавеза које произилазе из Програма.

Циљ Програма је достизање уравнотеженог и одрживог друштвено-економског развоја у пограничним областима Републике Србије и Румуније кроз повећање свеукупне конкурентности регионалне привреде и унапређење квалитета животног стандарда грађана.

Програмом су дефинисана три области интервенције: економски и друштвени развој, заштита животне средине и реаговање у ванредним ситуацијама, акције «људи-људима». Укупан износ расположивих ЕУ средстава за овај позив износи 10.419.132 евра, а вредност појединачних донација креће се у распону од 30.000 евра до 1.000.000 евра, у зависности од природе пројекта. Висина донације не сме прелазити 85% од укупних вредности пројекта, остали трошкови падају на терет корисника донације. Максимална време за реализацију пројектних активности у случају већих инфраструктурних пројеката износи 24 месеца. Предлоге пројеката могу подносити сва правна, непрофитна лица која су регистрована на територији која је обухваћена Програмом (Севернобанатски, Средњебанатски, Јужнобанатски, Браничевски и Борски управни округ на територији Републике Србије и жупаније Тимиш, Караш-Северин и Мехединци на територији Румуније).
Министартво финансија Републике Србије и Министарство регионалног развоја и становања Румуније објавили су први позив за достављање предлога пројеката у оквиру Програма прекограничне сардње Румунија-Србија ИПА 2007-2013 финансираног из Инструмента за предприступну помоћ Европске уније (ИПА) за 2007/2008. годину. Програм суфинансирaју земље учеснице показујући тиме посвећеност остваривању циљева прекограничне сарадње, као и спремност и одлучност у преузимању обавеза које произилазе из Програма.

Циљ Програма је достизање уравнотеженог и одрживог друштвено-економског развоја у пограничним областима Републике Србије и Румуније кроз повећање свеукупне конкурентности регионалне привреде и унапређење квалитета животног стандарда грађана.

Програмом су дефинисана три области интервенције: економски и друштвени развој, заштита животне средине и реаговање у ванредним ситуацијама, акције «људи-људима». Укупан износ расположивих ЕУ средстава за овај позив износи 10.419.132 евра, а вредност појединачних донација креће се у распону од 30.000 евра до 1.000.000 евра,
у зависности од природе пројекта. Висина донације не сме прелазити 85% од укупних вредности пројекта, остали трошкови падају на терет корисника донације. Максимална време за реализацију пројектних активности у случају већих инфраструктурних пројеката износи 24 месеца. Предлоге пројеката могу подносити сва правна, непрофитна лица која су регистрована на територији која је обухваћена Програмом (Севернобанатски, Средњебанатски, Јужнобанатски, Браничевски и Борски управни округ на територији Републике Србије и жупаније Тимиш, Караш-Северин и Мехединци на територији Румуније).

Поводом објављивања првог позива за достављање пројектних предлога помоћница министра у Министарству финансија Гордана Лазаревић је изјавила: „Програм прекограничне сарадње Републике Србије и Румуније спроводи се од 2004. године. У периоду од 2004. до 2006. године на територији Републике Србије рализована су 53 пројекта у вредности од 4,66 милиона евра. Даље унапређење прекограничне сарадње две земље омогућиће примена новог Инструмента Европске уније за предприступну помоћ – ИПА. Новина коју овај инструмент уводи у прекограничне програме јесте могућност финансирања већих инфраструктурних пројеката, што је условило вишеструко повећане максималне донације по пројекту. Од изузетне важности је успешна реализација поменутих програма чиме би се јасно показала спремност Србије за наставак европских интеграција.“

Она је посебно истакла да су ИПА програми прекограничне сарадње одлична припрема за све релевантне субјкете на терирторији Републике Србије за будуће програме који ће се спроводити по правилима и процедурама структурних фондова.

Све информације о условима учествовања на конкурсу као и пријавна документација могу се наћи на интернет адресама: www.romania-serbia.net и www.evropa.gov.rs. Конкурс је отворен до 29. јула 2009. године. Конференција поводом објављивања позива биће организована 11. маја 2009. године у Вршцу. Планирано је да се након конференције организује низ информативних радионица на територији обухваћеној програмом. Тачно место и време одржавања поменутих радионица биће саопштено на конференцији 11. маја 2009. године.