Електронско пословање са Пореском управом – без чекања на шалтерима

Модернизација пореског система и рада Пореске управе, која је увелико у току, упростиће пореске процедуре и обезбедити достојан третман пореских обвезника. Реформа подразумева укидање близу пет милиона образаца који служе за подношење разних пореских пријава. Идеја је да се сви послови са Пореском управом обављају електронским путем уместо, као до сада, путем поште или доласком на шалтере Пореске управе (до сада се годишње Пореској управи подносило око 5 милиона образаца од стране пореских обвезника).

Министарство финансија и привреде и Пореска управа на овај начин обвезницима желе да омогуће што једноставнију доставу свих пријава које су неопходне, без непотребних трошкова, губљења времена и чекања у редовима, али и да их подстакне да у што већој мери електронски послују са Пореском управом, што ће бити законска обавеза од 1. јула 2014. године.

Већ у другој половини ове године биће омогућено електронско подношење пореза и доприноса по одбитку на зараде који су до сада подношени на обрасцима ОПЈ 1 и ОД 1, а до краја године и за обрасце ОПЈ 2 до ОПЈ 8 и ОД2 до ОД 8. (пример: постоји 100.000 пореских обвезника који једном месечно морају да доставе рецимо само образац ОПД 1 и ОД1 – то је већ 2.400.000 образаца). Идеја је да се на неколико месеци фискална форма пребацује у електронски облик и тако се знатно олакша грађанима, послодавцима, али и целој држави.

Пореска управа је већ од 4. јануара, свим пореским обвезницима омогућила да поднесу појединачну пореску пријаву (ППП) електронским путем, преко сајта www.poreskauprava.gov.rs. Eлектронску појединачну пореску пријаву могу да поднесу и порески обвезници који још увек нису прибавили дигитални квалификовани сертификат (електронски потпис). Рок за подношење пријаве је 31. јануар 2013. У 2012. За претходну годину, од укупно 160.041 пријаве, у папирном облику поднето је 155.549, на ЦД-у 4.492, а електронским путем ниједна .

Такође, у Србији око 60.000 предузећа имају обавезу да сваког месеца поднесу пореску пријаву за ПДВ, али је до сада само 180 предузећа искористило могућност да то учини преко онлајн електронског сервиса Пореске управе за подношење ових пријава. Пореска Управа је позвала књиговође да обављају овај посао онлајн, јер највећи део предузећа подноси ПДВ преко својих књиговођа, а електронски сервис умногоме ће им олакшати рад и направити уштеде, јер велики број њих плаћа курирске службе, да би им физички однеле папирологију.

Циљ комплетне модернизације Пореске управе је
да се више не чека на шалтерима, већ да се посао обавља знатно ефикасније и брже електронским путем.