Ефикасна организација пореских администрација

Центар за развој финансија (CEF) организовао је семинар на тему „Ефикасна организација пореских администрација“ у периоду од 12. до 14. октобра 2009. године у Љубљани. На семинару су разматрани:

* различити аспекти организација пореских администрација земаља чланица;
* однос Министарства финансија и пореске администрације и
* однос пореске администрације и царине.

Делегацију Пореске управе чинили су помоћник директора Пореске управе за образовање и комуникацију Зоран Васић, помоћник директора Пореске управе за контролу Жарко Савић и начелник Одељења за комуникацију Срђан Петковић.

О садашњој и будућој организационој структури Пореске управе Републике Србије, начину организовања и функционисању говорио је помоћник директора Пореске управе за образовање и комуникацију Зоран Васић. Он је истакао да је Пореска управа Републике Србије у овом тренутку организована у 207 организационих јединица и да су у организовању примењена два основна принципа: функционални и територијални, уз постојање посебног организационог дела Пореске управе који администрира највеће пореске обвезнике – Центар за велике пореске обвезнике. Истакао је недостатке у постојећој организацији са аспекта ефективности и ефикасности рада.

Присутнима је презентирана могућа организациона шема, с обзиром да је решењем директора Пореске управе Републике Србије формиран тим са ороченим задатком за израду предлога организације Пореске управе. Изложена организациона шема руковођена је основним принципима рационализације Пореске управе, подизања њене ефикасности уз снижење трошкова рада и коришћење информационих технологија, као и преласка са личног на безлични контакт у комуникацији са пореским обвезницима.