Држава шаље пореске уплатнице обвезницима

Пореска управа одлучила је да одштампа и достави уплатнице пореским обвезницима, како би им на тај начин пружила помоћ приликом плаћања прве рате пореза на имовину физичких лица, пореза на приходе од пољопривреде и шумарства, као и доприноса за обавезно социјално осигурање земљорадника.

Уплатнице ће, како је саопштило данас Министарство финансија и економије, садржати све потребне податке (износ обавезе закључно са 15. фебруаром 2003. године, број уплатног рачуна јавних прихода, као и позив на број), који ће омогућити грађанима – пореским обвезницима да уредно измире своје пореске обавезе.

Порески обвезници који су већ платили поменуте јавне приходе за прво тромесечје 2003. године, моле се да провере да ли је уплата прокњижена на њихов порески рачун. Грађани то могу учинити у филијали, односно експозитури Пореске управе у свом месту пребивалишта. Уколико уплата није прокњижена, треба ставити на увид уплатницу Пореској управи, ради отклањања грешке.