Дрчелић: Трошкови задуживања на историјском минимуму

„Трошкови задуживања путем емитовања нових дужничких хартија од вредности Републике Србије су на историјском минимуму и веома смо задовољни тражњом за домаћим обвезницама и записима, која је добра упркос нестабилностима на глобалном финансијском тржиштиму“, изјавио је за Радио Београд 1 в. д. директора Управе за јавни дуг Бранко Дрчелић.

Од почетка године, успешно су реализоване четири аукције државних обвезница и записа, у динарима и у еврима, а Дрчелић је оценио да је изузетно повољан резултат у продаји тих хартија последица стабилности на домаћем финансијском тржишту.

„Мере фискалне консолидације које је у претходном периоду спровела Влада, у кординацији са мерама монетарне политике Народне банке Србије, обезбедиле су стабилност домаћег финансијског тржишта, које је основни извор за финансирање буџетских потреба Србије“, изјавио је Дрчелић.

Управа за јавни дуг објавила је квартални план према коме у првом тромесечју ове године планира пласман динарских и евро обвезница.

Дрчелић каже да циљ емитовања те обвезнице није да се прода цела емисија јер нема потребе за тим у првом кварталу 2016 године већ да се домаћа хартија од вредности квалификује за укључивање у глобални индекс који прати хартије од вредности у локалној валути.

„Наш план је да емитујемо такозвану benchmark обвезницу и да је квалификујемо за укључивање у глобални индекс, што би требало да Србији обезбеди знатно ниже трошкове задуживања као и ширење инвестиционе базе за државне обвезнице Републике Србије у динарима“ , изјавио је Дрчелић. Он је нагласио и да ће
се Србија у првом кварталу 2016. задужити само онолико колико је потребно да рефининансира потребе на основу јавног дуга и да финансира дефицит који би требало да буде на нивоу прошлогодишњег.

извор Радио Београд 1