Ђелић најавио предлагање сета закона за увођење реда у финансијама

Министар финансија и економије Божидар Ђелић изјавио је данас да је циљ економске политике Владе Републике Србије истовремено обезбеђење финансијске стабилности и привредног раста земље, јер развој финансијског тржишта подстиче ревитализацију реалног сектора, односно привреде и обрнуто. На округлом столу „Стање, услови и перспективе развоја финансијског тржишта и тржишта осигурања“ у Привредној комори Београда, Ђелић је указао на то да је данашњим ступањем на снагу Закона о министарствима и Закона о ребалансу буџета, развој финансијског тржишта прешао у надлежност Министарства финансија, које ће у наредном периоду предложити читав сет закона којима се обезбеђује увођење већег реда у финансијама земље.

Ђелић је оценио да ће почетком лета бити усвојен закон о осигурању, чији је нацрт већ израђен, како би се увео већи ред у тој делатности и извршило реструктурирање и приватизација осигуравајућих компанија.

Предвиђеним изменама и допунама закона који регулише рад Агенције за санацију банака, проширена су овлашћења Агенције, тако да ће она обављати приватизацију финансијског сектора (банака), најавио је Ђелић и додао да ће ускоро у Скупштини Србије бити усвојен и закон о јавном дугу, који ће регулисати како и на који начин ће се Србија задуживати код међународних финансијских институција.

Ђелић је објаснио да ће државна заједница Србија и Црна Гора давати гаранције финансијским институцијама за зајмове, које ће користити и враћати саме чланице заједнице, односно посебно Србија, посебно Црна Гора.

Министар финансија најавио је да ће следеће недеље, Трезор као нова институција финансијског сектора, емитовати краткорочне хартије од вредности, што ће допринети покривању буџетског дефицита. Ускоро ће бити усвојен и закон о измирењу обавеза државе Србије по основу зајма за привредни препород Србије.

Такође, како је рекао Ђелић, до краја лета биће усвојени закон о привредним друштвима, закон о добровољним пензионим фондовима и закон о инвестиционим фондовима, а у припреми су и нацрти закона о Агенцији која ће вршити осигуравање хипотекарних кредита и закона о фонду за гаранцију кредита за мала и средња предузећа.

„Београд би могао ускоро да постане Лондон у југоисточној Европи, најјачи финансијски центар у региону“, рекао је Ђелић и додао да је Србија изабрала континентално-европски модел у развоју финансијског тржишта.