Динкић предлаже Влади да се изврши превремена отплата спољнoг дуга у износу од 430 милиона долара

Најновији подаци на нивоу консолидованог рачуна буџета показују да je у јануару остварен суфицит од 3,8 милијарди динара. Консолидовани приходи буџета у јануару износили су 116 милијарди динара, док су укупни расходи били 112,2 милијарди динара.

Консолидовани рачун буџета обухвата јавне финансије читаве државе, тј. стање на рачунима републике, покрајине, градова и општина, пензионог фонда, фонда здравственог осигурања и фонда за осигурање од незапослености. Буџетски суфицит у јануару остварен је, пре свега, захваљујући значајном расту прихода од доприноса за социјално осигурање и од пореза на имовину, а по основу примене закона о условној пореској амнестији. И у фебруару је настављен тренд раста ових прихода, с обзиром на то да је у међувремену Влада Србије одлучила да се рок за улазак у систем условне пореске амнестије продужи до краја марта.

На основу оваквих кретања, а у складу са усвојеном фискалном стратегијом, министар финансија и привреде Млађан Динкић
предложиће Влади Србије да se изврши превремена отплата дела спољног дуга у износу од 430 милиона долара. Уколико Влада прихвати предлог министра Динкића, ово раздуживање државе било би извршено већ до краја априла.

Превремена отплата скупих кредита из прошлости могућа је захваљујући значајној ликвидности која је обезбеђена у буџету Републике Србије у последњих неколико месеци. С обзиром на то да су мере фискалне политике дале изузетно добре резултате у обарању камата на јавни дуг, како на међународном, тако и на домаћем финансијском тржишту, Министарство финансија и привреде сматра да су се сада
стекли услови за превремену отплату скупих кредита из прошлости. Раздуживање државе на овакав начин донеће уштеде и у текућим расходима буџета у овој и наредним годинама, с обзиром на то да ће омогућити мања издвајања за отплату камата.