Динкић: Мењамо систем, уводимо дисциплину и прекидамо ланац неликвидности

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је данас да ће до краја новембра бити усвојен закон којим ће се увести дисциплина у измиривању новчаних обавеза државе према приватном сектору као и у оквиру самог приватног сектора.

Динкић је, на јавној расправи поводом нацрта тог закона, истакао да то значи да је максимални рок да држава измири обавезе према привреди 45 дана, а рок плаћања у оквиру приватног сектора 60 дана колики је и рок за измиривање обавеза приватног сектора према држави.

Он је истакао да ће закон важити од 31. марта идуће године како би се држава и привреда припремили за његову примену и неће се примењивати ретроактивно.

Како је нагласио Динкић, привредници већ две године траже да се ограниче рокови плаћања и да се прекине ланац неликвидности у првиреди и с правом су оптуживали државу да је генератор те неликвидности због чега ће влада сада направити коренути промену у том смислу.

Он је нагласио да ће се у случају кршења ових рокова примењивати затезне камате као и новчане казне и рекао да он преузима одговорност да дисциплинује државне органе у поштовању ових прописаних рокова плаћања.

Динкић је навео и да постоје одређени изузеци од ових рокова у случају да уговорене обавезе захтевају исплату у ратама рок за измирење обавезе је 90 дана у две једнаке рате, што ће се пре свега односити на сектор трговине.

Он је рекао и да су трговински ланци подељени око одредби овог закона и да се половина изјаснила да може да испоштује ове рокове, а половина је тражила додатну релаксацију услова.

Минситар је нагласио да неће бити „разблаживања“ овог закона нити ће се од њега правити „шећерна водица“ јер ће он или бити строг или се уопште неће доносити.

Он је поручио да трговински ланци који не могу да прате ове рокове плаћања и да испуњавају обавезе према малим предузетницима слободно могу да иду из Србије и да уступе место онима који могу да поштују ове рокове.

Он је навео и да ће уговори који буду предвиђали измиривање обавеза у року дужем од 60 дана бити сматрани ништавним и неће се примењивати.

Динкић је нагласио да је је идеја овог закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама да се уведе озбиљна дисциплина у држави и најавио да ће казне у случају непоштовања зависно од нивоа власти сности министри, покрајински секретари, градоначелници и председници општина, као и директори јавних предузећа.

Он је рекао да је сада просечан рок наплате у Србији 134 дана у региону 69 дана а у ЕУ 40 дана.

Подсетивши да је држава већ предузела неке мере за повећање ликвидности привреде кроз измене закона о ПДВ-у и субвенционисане кредите он је најавио да ће поред закона о ограничавању рокова плаћања бити донети и сет других мера.