Динкић: Бржим издавањем дозвола покренути привреду

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је данас да је један од приоритета да се изменама постојећих закона поједноставе процедуре и скрати време за издавање грађевинских дозвола како би се покренула привредна активност у Србији.

Динкић је на округлом столу у Економском институту рекао да је сада просечно време за издавање дозвола око 280 дана што нас сврстава на дно светске лествице, указавши да је то неопходно променити.

Министар је напоменуо да је издавања грађевинских дозвола најгоре уређена у нашем економском систему, због чега смо у извештају Светске банке „Doing biznis“ што се тиче тога на 175. месту од укупно 183 земље.

Како је Динкић објаснио, поједностављивање процедура и скраћивање времена за добијање дозвола, то је једноставније него пореска реформа система накнада за уређење и коришћење грађевинског земљишта.

Пореску реформу накнаду за уређење и коришћење грађевинског земљишта, као и пореску реформу на имовину и паушално опорезивање могуће је, према његовим речима, комплетно спровести тек наредне године.

Динкић је казао да је потребно да сви заинтересовани за ту област заједно раде на тој реформи.

Он је рекао да подржава идеју да се накнада за коришћење и уређење градског грађевинског земљишта конвертује у другачије опорезивање имовине правних лица.

„Сматрам да треба укинути накнаду за коришћење грађевинског земљишта, али зато увести адекватно опорезивање имовине правих лица“, нагласио је Динкић.

Он је додао да се тренутно порез на имовину правних лица плаћа на нереалну основицу, што је у многим случајевима испод тржишне вредности предузећа.

Динкић је казао да један од локалних прихода који би могао да буде промењен, када буде укинута накнада за коришћење земљишта, је и реформа паушалног опорезивања, јер основица није добра и претерано је ниска за неке делатности, на пример адвокатске.

Министар је указао и да локалне самоуправе прописују високе накнаде за уређење грађевинског земљишта, које не одговарају стварним трошковима, што поскупљује градњу, па су цене веће него што би требало да буду.