Дијалог о економској политици између Европске уније и Западног Балкана и Турске

Министар финансија Душан Вујовић је предводио државну делегацију Србије на Годишњем састанку министара финансија и гувернера централних банака држава чланица Европске уније у Бриселу на коме су усвојени Заједнички закључци у вези са економском политиком.

Поред министра Вујовића, делегацију РС су чинили државни секретар у Министарству финансија, Милован Филимоновић, Директор Управе за надзор над финансијским институцијама у Народној банци Србије, Ђорђе Јевтић, амбасадор Републике Србије при Европској унији, Душко Лопандић и саветник за економска и трговинска питања у Мисији РС при Европској унији, Марко Петровић.

Након уводног излагања Председавајућег – министра финансија Летоније Јаниса Реирса, министри финансија и гувернери држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ, или њихови овлашћени заменици, су имали кратка излагања у вези са Заједничким закључцима дијалога о економској и финансијској политици за 2015.годину, који су дати на усвојене Националне програме економских реформи које су државе Западног Балкана и Турске припремили у 2014.години.

Министар Вујовић је информисао присутне о садашњем статусу реформских активности и ефектима мера које су утврђене у Фискалној стратегији односно, првом делу Националног програма економских реформи. Говорио је и о досадашњем успешном спровођењу мера договорених са ММФ-ом од стране Владе Републике Србије и ефектима истих и ревизији прогнозе привредног раста која је договорена са ММФ-ом током прве ревизије аранжмана, која је окончана само дан пре одржавања овог састанка.

Министар је напоменуо, да ће поред постигнутог наставити да предузима мере у циљу реструктурирања, приватизације и унапредјења управљања у јавним предузећима уз смањење државне помоћи, да ће наставити са реформом и јачањем система јавних финансија, да ће наставити да унапређује пословно окружење и предузима мере у циљу смањења сиве економије, да ће донети свеобухаватан скуп политика запошљавања и финализирати национални оквир за квалификације.

Даљи рад на обезбеђивању услова за улагање и стимулисање привреде, као и унапређење саобраћајне и енергетске инфраструктуре, остају приоритетни средњерочни приоритети привредног развоја Републике Србије.

Састанак је окончан препорукама које је су чланови Комитета Савета Европске уније упутили Европској комисији у вези са унапредјењем упутстава и обезбеђивањем одговарајућих временских оквира државама Западног Балкана за припрему наредног Програма економских реформи.

Српска делегација се у Бриселу сусрела и са новоименованим руководиоцем Одељења за Србију при Европоској комисији, Кетрин Вент, како би се упознали и договорили општи оквир за рад и сарадњу у наредном периоду измедју Министарства финансија и Одељења за Србију, на чијем челу је, почетком маја, заменила дугогодишњу шефицу, Мирјам Феран.

Вент је похвалила иницијативу спрске стране са јасним предлозима и сугестијама у вези са приоритетним областима сарадње и помоћи коју Јединица за Србију може да пружи Министарству финансија, а реч је о помоћи у разним областима – унапређењу система управљања ЕУ фондовима укључујући припреме за будуће коришћење средстава из структурних инструмената Европске уније, у уподобљавању методологије и обезбедјивању јединственог система за управљање приоритетним инвестиционим пројектима без обзира на изворе финансирања, даљим активностима у процесу преговора о приступању Републике Србије ЕУ, као и у припрему новог Програма економских реформи за период 2015-2017.