Делегација Владе на пролећном заседању ММФ и Светске банке

Делегација Владе Републике Србије, коју предводе потпредседник Мирољуб Лабус, министар финансија Млађан Динкић, министар за економске односе са иностранством Предраг Бубало и гувернер Народне банке Србије Радован Јелашић, учествоваће од 24. до 26. априла на пролећном заседању Међународног монетарног фонда (ММФ) и Светске банке у Вашингтону.

Делегација Србије разговараће са представницима ових међународних финансијских институција о циљевима и мерама економског програма за ову годину, који би био подржан финансијским аранжманом ММФ-а одобреним у мају 2002. године. Посебна пажња током разговора биће посвећена буџету Републике Србије за ову годину као и додатним мерама које ће предузети представници Владе Србије за смањење фискалног дефицита.

Мисија ММФ-а указала је, на основу неповољних фискалних кретања крајем 2003. године, на неопходност смањења износа фискалног дефицита у 2004. години ради постизања планираног привредног раста, висине дефицита платног биланса и одрживе спољне позиције земље.

Делегација Владе Републике Србије разговараће са представницима Светске банке и о принципима трогодишњег финансијског аранжмана у износу од 550 милиона долара као и о важности даљег ангажовања ове институције у финансирању пројеката у Србији.

Представници Владе Србије представиће том приликом актуелну економску ситуацију у земљи и програм даљих реформи, уз објашњење неопходности значајног умањења дуга како би Србија могла да настави са сервисирањем спољног дуга, уз одржање макроекономске стабилности.

Делегација Србије састаће се и са гувернерима одређеног броја земаља и представницима пословних банака.