Циљ Предлога закона о буџету за ову годину обезбеђивање макроекономске стабилности

Министар финансија у Влади Републике Србије Мирко Цветковић изјавио је да Предлог закона о буџету Србије за 2007. годину који је Влада данас усвојила предвиђа приходе у износу од приближно 582 милијарде динара и расходе од око 595,5 милијарди.

Цветковић је на конференцији за новинаре, одржаној након седнице Владе, објаснио да је према овом предлогу закона планирано да буџетски дефицит износи 13,7 милијарди динара, односно 0,6 одсто бруто друштвеног производа. Он је навео да се процењује да ће у овој години порески приходи износити око 517 милијарди динара, док ће непорески приходи бити приближно 65 милијарди динара.

Министар је истакао да се усвајањем овог предлога закона стварају услови да се прекине привремено финансирање и изразио очекивање да ће га Скупштина Србије усвојити до краја јуна, тако да би почео да се примењује од 1. јула. Цветковић је подсетио на то да су циљеви овог буџета да се обезбеди макроекономска стабилност, да се омогући динамичан привредни раст и да се на тај начин створи основа за повећање запослености и пораст животног стандарда грађана.

Буџет је урађен на основу одређених претпоставки које су уграђене у фискалну политику која је припремљена за другу половину 2007. године, додао је министар. Оно што је условило да дође до дефицита јесу значајнији раст појединих ставки, као на пример то што су лични дохоци и плаћања везана за зараде порасли у односу на претходну годину за 22 одсто и износиће 152,9 милијарди динара, објаснио је Цветковић.

Он је навео податак да предвиђени трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања износе 147,7 милијарди динара, што је за 14 одсто више него у 2006. години. Према његовим речима, за Национални инвестициони план (НИП) предложено је 44,4 милијарде динара, што је 7,5 одсто укупних буџетских расхода, а ти трошкови су приближно пет пута већи него прошле године кад је НИП почео да се примењује.

Министар је указао на то да је у 2007. години предвиђена отплата јавног дуга у износу од 42 милијарде динара, при чему се половина ове цифре односи на стару девизну штедњу. Он је истакао да је буџет планиран на основу процене да ће привредни раст у овој години бити 5,9 одсто, инфлација 6,5 процената, да ће извоз бити већи за 26,8 а увоз за 23,7 одсто.

Према његовим речима, не постоји бојазан да ће због предвиђеног дефицита инфлација бити већа од предвиђене и да ће због тога Народна банка Србије морати да примењује рестриктивније монетарне мере. Он је навео да су на данашњој седници усвојени и одговарајући закони који подржавају буџет, и то предлози закона о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, о порезима на имовину, порезу на додату вредност, акцизама и о царинској тарифи.

Када је реч о изменама закона о порезима на имовину, Цветковић је истакао да ће порез на пренос апсолутних права бити смањен са 5 одсто на 2,5 одсто, уз напомену да се ова мера не односи само на куповину првог стана, већ на све купљене станове. Министар је указао на то да је изменама предвиђено и ослобађање од пореза на промет или ПДВ-а при куповини првог стана, зависно од тога да ли се стан купује од власника или од грађевинског предузећа.

Такође, предложено је да се ПДВ смањи са 18 на 8 одсто за куповину персоналних рачунара, рекао је министар и додао да је предложена и промена основе за улазак у систем плаћања ПДВ-а за предузетнике.
Цветковић је објаснио да су укинуте акцизе на увозна безалкохолна пића и воћне сокове, да је смањена акциза на кафу, док је акциза на дуванске производе промењена.

Министар је навео да се овим изменама уводи акциза на аутогас, али је нагласио да то неће битно утицати на његову цену, која ће и даље бити атрактивна. Он је најавио да ће Министарство финансија сутра одржати конференцију за новинаре на којој ће образложити Нацрт закона о буџету.