Чекове ликвидираних банака доставити Поштанској штедионици

Министарство финансија и економије Републике Србије и Агенција за осигурање депозита, санацију, стечај и ликвидацију банака обавештавају предузећа, радње и друга правна лица која су за пружене услуге и продату робу грађанима примала чекове на почек од Београдске банке ад Београд, Беобанке ад Београд, Инвестбанке ад Београд и Југобанке ад Београд, да, без обзира на датум доспећа издатих чекова, треба да доставе постојеће чекове специфиране по роковима доспећа (тј. месечне рекапитулације до краја периода) и по банкама, најкасније до 12. 03.2002. године у Поштанску штедионицу ад Београд.

Чекови чији је рок доспећа у фебруару месецу могу се наплатити у пуном износу, а чекови са роком доспећа после 1.03. 2002. године могу се есконтовати у Поштанској штедионици, а све уз потписивање Уговора о уступању потраживања, који ће бити доступни у Поштанској штедионици ад, Београд, 27. марта 71.

Напомињемо да после овог рока чекови ових банака могу бити наплаћени само пријављивањем потраживања у стечајну масу, односно непосредно од издаваоца чека.

Спровођењем овог поступка Поштанска штедионица
добиће коначне податке за исплату, тако да ће сваки штедиша и власник рачуна код горе наведених банака, од 15.04. 2002. године до 15. 06. 2002. године моћи да наплати тако изведено стање свог потраживања од ових банака. После 15. 06. 2002. године престаје обавеза Поштанске штедионице за исплатом динарских штедних улога и исплата по текућим и жиро рачунима горе наведених банака. Грађани могу своје обавезе по основу издатих чекова, о року доспећа издатих чекова, измирити уплатом на посебну подпартију жиро рачуна за наведене банке у стечају, код Поштанске штедионице ад Београд, или уплатом на стечајне рачуне сваке Банке.

Напомињемо да су бројеви стечајних рачуна следећи:

Београдска банка а.д.- у стечају

40811-690-9-19483

Југобанка а.д.- у стечају

40811- 690-7-19548

Инвестбанка а.д.- у стечају

40811- 690- 4 19527

Беобанка а.д. – у стечају

40811- 690-1-19506

Уколико грађани обавезе по издатим чековима не измире Поштанској штедионици или банци у стечају о року доспећа, подлежу грађанској и кривичној одговорности за издавање чекова без покрића.