Бесповратна средства иновативним брзорастућим предузећима

Министарство финансија и привреде позвало је данас мала и средња предузећа, предузетнике и задруге да се пријаве за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке иновативним брзорастућим предузећима.

Министарство ће, ради повећања конкурентности, кроз учешће у суфинансирању оправданих трошкова, подржати реализацију развоја новог производа или услуге, значајно побољшање постојећег производа или услуге, израду индустријског дизајна/редизајна производа, израду дизајна нове амбалаже производа, маркетинг планирање развоја производа/услуге, побољшање постојећег и увођење новог процеса производње.

Активности које ће бити подржане су и усаглашавање са захтевима индустријски специфичних домаћих и европских техничких прописа и стандарда у области безбедности производа, заштите животне средине и енергетске ефикасности, набавк специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа.

Ту су и специјализоване обуке, пословни консалтинг и израда пројектне документације за нове објекте.

Укупно расположива средства за реализацију програма износе 40 милиона динара, а право на суфинансирање износи до 50 одсто оправданих трошкова активности. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 100.000 динара, нити већи од 1,5 милиона динара.

Рок за подношење пријава је 7. мај.

Погледајте текст Јавног позива за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима