Читај ми

Вазура: Србија поуздан партнер у међународној сарадњи борбе против прања новца и тероризма

1/2

Србија ће остати активан и поуздан партнер у међународној и регионалној сарадњи и размени информација, када је реч о спречавању прања новца и финансирања тероризма, изјавила је данас државни секретар у Министарству финансија Данијела Вазура. 

Она је учестовала на конференцији на којој су разматрана достигнућа пројекта Савета Европе „Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији“, који финансира Шведска агенција за међународни развој, а има за циљ да подржи Србију у решавању системских недостатака у борби против прања новца и финансирања тероризма.

Поред Вазуре, говорници на скупу у Палати „Србија“, су били и шеф Канцеларије Савета Европе у Београду Тобијас Флесенкемпер и посебни изасланик Владе Шведске за борбу против организованог криминала Хакан Јеврел.

Вазура је поручила да је Србија значајно напредовала у наведеном сегменту, да је ускладила рад са међународним стандардима, као и да наставља реформе. 

„Србија је међу ретким државама региона, али и шире, по степену усклађености са међународним стандардима у области борбе против прања новца и финансирања тероризма. То је резултат рада и реформи које је предузела Влада Србије ради проактивног усвајања међународних стандарда и испуњавања препорука Комитета MONEYVAL Савета Европе“, истакла је она.

Према њеним речима, реформе су очигледне и препознате од међународних организација како на плану техничке усклађености, тако и на плану ефективности примене тих стандарда у пракси.

„Као што је констатовао MONEYVAL у последњем извештају о напретку Србије, у децембру 2021, „Србија је унапредила мере које предузима у борби против прања новца и финансирања тероризма чиме је доказала значајан напредак у погледу степена усклађености са стандардима FATF (Financial Action Task Force)“. MONEYVAL је констатовао да је „Србија успела да испуни генерално очекивање које MONEYVAL има, а то је да државе отклоне већину – ако не и све – недостатке на техничком нивоу у року од пет година од усвајања извештаја о евалуацији“, подсетила је Вазура. 

Навела је и да су реформе нарочито интензивиране од 2018. године, када је Србија била на листи држава под појачаним праћењем од стране FATF. 

„Србија је успела, захваљујући постојању снажне опредељености на високом политичком нивоу, да отклони уочене недостатке, обезбеди одрживост предузетих реформи и оде корак даље у примени стандарда у многим областима“, навела је Вазура. 

Она је додала да је, између осталог, унапређена координација државних органа, ефикасност поступака за прање новца, као и квалитет информација о правним лицима - успостављена је централна евиденција стварних власника која се континуирано усавршава.

Вазура је напоменула да Србија разуме ризике од прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење. 

„Наша земља прати ризике од прања новца и финансирања тероризма и ажурира своју процену и разумевање тих ризика. Србија је 2021. спровела опсежну активност ажурирања ризика у складу са Методологијом Светске банке. Као резултат тог процеса, на седници Владе, 30. септембра 2021. године, донет је Закључак о усвајању Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине и Процене ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништење“, објаснила је Вазура. 

Како је навела, имајући у виду актуелност питања финансирања ширења оружја за масовно уништење и дигиталне имовине, уз ажурирање националних процена ризика од прања новца и финансирања тероризма, сагледани су по први пут ризици којима је изложен систем Србије и у односу на те две области. 

„Израдили смо четири стратешка извештаја од којих два представљају свеобухватно преиспитивање ризика из 2018. године, у делу који се односи на прање новца и финансирање тероризма, док је по први пут процењен ризик од финансирања ширења оружја за масовно уништење и ризик од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине, чиме иде у корак са међународним стандардима у области примене Препоруке 1 FATF“, казала је она. 

Вазура је нагласила да је, у том процесу, значајну улогу имала Управа за спречавање прања новца, као национални координатор целокупног процеса. 

Државна секретарка је истакла и да се у испуњавању циљева из Стратегије, Србија ослања и на међународну експертизу која је у великој мери омогућена кроз пројекте које се финансирају из претприступних (ИПА) и других фондова Европске уније, у оквиру различитих програма Сједињених Америчких Држава, као и кроз билатералне донације. 

„Тренутно је у фази примене вредан пројекат за спречавање прања новца и финансирања тероризма који финансира Краљевина Шведска, а имплементира Савет Европе. Осим досадашње подршке, Пројекат има за циљ да помогне надлежним органима у реализацији ажурираног Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финаснирања тероризма, у периоду 2022 – 2024, и у том смислу се већ одржавају састанци са представницима пројектног тима Савета Европе и дефинишу приоритетне активности које ће Србији помоћи да ефикасно и квалитетно унапреди борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење“, истакла је Вазура.

Србија, иначе, како је подвукла, има национално Координационо тело, Националну стратегију и ажуран Акциони план за спречавање прања новца и финансирања тероризма, као и различите механизме интерресорне сарадње и координације у наведеним областима.

Сличне теме

Министар Синиша Мали разговарао са шефом Делегације ЕУ Емануелом Жиофреом

Министар Синиша Мали разговарао са шефом Делегације ЕУ Емануелом Жиофреом

Станивуковић: Почео девети циклус израде ЕРП-а за период од 2023. до 2025. године

Станивуковић: Почео девети циклус израде ЕРП-а за период од 2023. до 2025. године

Министар Синиша Мали разговарао са замеником министра Ирана Алирезом Пејманпаком

Министар Синиша Мали разговарао са замеником министра Ирана Алирезом Пејманпаком