Čitaj mi

Vazura: Srbija pouzdan partner u međunarodnoj saradnji borbe protiv pranja novca i terorizma

1/2

Srbija će ostati aktivan i pouzdan partner u međunarodnoj i regionalnoj saradnji i razmeni informacija, kada je reč o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, izjavila je danas državni sekretar u Ministarstvu finansija Danijela Vazura. 

Ona je učestovala na konferenciji na kojoj su razmatrana dostignuća projekta Saveta Evrope „Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji“, koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj, a ima za cilj da podrži Srbiju u rešavanju sistemskih nedostataka u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Pored Vazure, govornici na skupu u Palati „Srbija“, su bili i šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tobijas Flesenkemper i posebni izaslanik Vlade Švedske za borbu protiv organizovanog kriminala Hakan Jevrel.

Vazura je poručila da je Srbija značajno napredovala u navedenom segmentu, da je uskladila rad sa međunarodnim standardima, kao i da nastavlja reforme. 

„Srbija je među retkim državama regiona, ali i šire, po stepenu usklađenosti sa međunarodnim standardima u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. To je rezultat rada i reformi koje je preduzela Vlada Srbije radi proaktivnog usvajanja međunarodnih standarda i ispunjavanja preporuka Komiteta MONEYVAL Saveta Evrope“, istakla je ona.

Prema njenim rečima, reforme su očigledne i prepoznate od međunarodnih organizacija kako na planu tehničke usklađenosti, tako i na planu efektivnosti primene tih standarda u praksi.

„Kao što je konstatovao MONEYVAL u poslednjem izveštaju o napretku Srbije, u decembru 2021, „Srbija je unapredila mere koje preduzima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma čime je dokazala značajan napredak u pogledu stepena usklađenosti sa standardima FATF (Financial Action Task Force)“. MONEYVAL je konstatovao da je „Srbija uspela da ispuni generalno očekivanje koje MONEYVAL ima, a to je da države otklone većinu – ako ne i sve – nedostatke na tehničkom nivou u roku od pet godina od usvajanja izveštaja o evaluaciji“, podsetila je Vazura. 

Navela je i da su reforme naročito intenzivirane od 2018. godine, kada je Srbija bila na listi država pod pojačanim praćenjem od strane FATF. 

„Srbija je uspela, zahvaljujući postojanju snažne opredeljenosti na visokom političkom nivou, da otkloni uočene nedostatke, obezbedi održivost preduzetih reformi i ode korak dalje u primeni standarda u mnogim oblastima“, navela je Vazura. 

Ona je dodala da je, između ostalog, unapređena koordinacija državnih organa, efikasnost postupaka za pranje novca, kao i kvalitet informacija o pravnim licima - uspostavljena je centralna evidencija stvarnih vlasnika koja se kontinuirano usavršava.

Vazura je napomenula da Srbija razume rizike od pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. 

„Naša zemlja prati rizike od pranja novca i finansiranja terorizma i ažurira svoju procenu i razumevanje tih rizika. Srbija je 2021. sprovela opsežnu aktivnost ažuriranja rizika u skladu sa Metodologijom Svetske banke. Kao rezultat tog procesa, na sednici Vlade, 30. septembra 2021. godine, donet je Zaključak o usvajanju Nacionalne procene rizika od pranja novca i nacionalne procene rizika od finansiranja terorizma, Procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine i Procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje“, objasnila je Vazura. 

Kako je navela, imajući u vidu aktuelnost pitanja finansiranja širenja oružja za masovno uništenje i digitalne imovine, uz ažuriranje nacionalnih procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, sagledani su po prvi put rizici kojima je izložen sistem Srbije i u odnosu na te dve oblasti. 

„Izradili smo četiri strateška izveštaja od kojih dva predstavljaju sveobuhvatno preispitivanje rizika iz 2018. godine, u delu koji se odnosi na pranje novca i finansiranje terorizma, dok je po prvi put procenjen rizik od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje i rizik od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine, čime ide u korak sa međunarodnim standardima u oblasti primene Preporuke 1 FATF“, kazala je ona. 

Vazura je naglasila da je, u tom procesu, značajnu ulogu imala Uprava za sprečavanje pranja novca, kao nacionalni koordinator celokupnog procesa. 

Državna sekretarka je istakla i da se u ispunjavanju ciljeva iz Strategije, Srbija oslanja i na međunarodnu ekspertizu koja je u velikoj meri omogućena kroz projekte koje se finansiraju iz pretpristupnih (IPA) i drugih fondova Evropske unije, u okviru različitih programa Sjedinjenih Američkih Država, kao i kroz bilateralne donacije. 

„Trenutno je u fazi primene vredan projekat za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma koji finansira Kraljevina Švedska, a implementira Savet Evrope. Osim dosadašnje podrške, Projekat ima za cilj da pomogne nadležnim organima u realizaciji ažuriranog Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finasniranja terorizma, u periodu 2022 – 2024, i u tom smislu se već održavaju sastanci sa predstavnicima projektnog tima Saveta Evrope i definišu prioritetne aktivnosti koje će Srbiji pomoći da efikasno i kvalitetno unapredi borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje“, istakla je Vazura.

Srbija, inače, kako je podvukla, ima nacionalno Koordinaciono telo, Nacionalnu strategiju i ažuran Akcioni plan za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i različite mehanizme interresorne saradnje i koordinacije u navedenim oblastima.

Slične teme

Ministar Mali razgovarao sa francuskom poslovnom delegacijom MEDEF

Ministar Mali razgovarao sa francuskom poslovnom delegacijom MEDEF

Mali: Stend-baj aranžman sa MMF-om doprineo bi sigurnosti i dao dodatni impuls reformama

Mali: Stend-baj aranžman sa MMF-om doprineo bi sigurnosti i dao dodatni impuls reformama

Ministar Mali razgovarao sa ambasadorom Kraljevine Španije

Ministar Mali razgovarao sa ambasadorom Kraljevine Španije