Читај ми

Часопис Финансије, број 1-6/2020

ФИНАНСИЈЕ
Часопис за теорију и праксу финансија
75 година, бр. 1-6/2020
Београд


САДРЖАЈ


Марина ЂОРЂЕВИЋ, Јадранка ЂУРОВИЋ ТОДОРОВИЋ, Милица
РИСТИЋ ЦАКИЋ


ЗНАЧАЈ УПОТРЕБЕ QE И „НОВЦА ИЗ ХЕЛИКОПТЕРА“ У ПОКРЕТАЊУ
ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ НАКОН КРИЗЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ
КОВИД 19
стр. 7-27


Александра ТОМИЋ, Синиша МИЛОШЕВИЋ


МАКРОЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ РЕГУЛАТОРНИХ ЕКОНОМСКИХ
РЕФОРМИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
стр. 28-46


Горан НИКОЛИћ


ТЕНДЕНЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ СРПСКОГ ИЗВОЗА И УВОЗА:
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА 2000-2019.
стр. 47-66


Стефан ВРЖИНА


ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНА СРЕДСТВА И ОПТЕРЕЋЕЊЕ ПОРЕЗОМ
НА ДОБИТАК ТРАНСПОРТНИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ
стр. 67-82

Сања БАКИЋ


КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ САВРЕМЕНИХ И ТРАДИЦИОНАЛНИХ
КОНЦЕПЦИЈА ОБУХВАТАЊА ТРОШКОВА
стр. 83-95

Љубиша ДАБИЋ


ПОСЕБАН РЕЖИМ ПРИМАЊА ЛИЦА У ПРАВУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
стр. 96-128


ПРИКАЗИ


Маријана МАЦУКАТО: ПРЕДУЗЕТНИЧКА ДРЖАВА: Рушење митова
о сукобу друштвеног и приватног сектора


Биљана Витковић
стр. 129-135

Часопис Финансије, број 1-6/2020

Сличне теме

Часопис Финансије

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2022

Часопис Финансије, број 1-6/2022