Читај ми

Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2019

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 7-8, јул-август 2019

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

АКЦИЗЕ

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рачуноводство

Девизно пословање

Обављање плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2019

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2022. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2022. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2022. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2022. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2022. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2022. године