Čitaj mi

Bilten – Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul-avgust 2019

Republika Srbija

Ministarstvo finansija

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa

Broj 7-8, jul-avgust 2019

ISSN 0354-3242

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost

Porez na dobit pravnih lica

Porezi na imovinu

Porez na dohodak građana

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

AKCIZE

CARINE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FISKALNE KASE

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo

Devizno poslovanje

Obavljanje plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost

PODSETNIK

Preuzmite ceo dokument:

Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul-avgust 2019

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul-avgust 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul-avgust 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2022. godine