Читај ми

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2022. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 2, фебруар 2022. године
ISSN 0354-3242

САДРЖАЈ

ЈАВНИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порез на доходак грађана
Порези на имовину
Порески поступак и пореска администрација

АКЦИЗЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИСКАЛНЕ ПОГОДНОСТИ И ДИРЕКТНА ДАВАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
Рачуноводство

ПОДСЕТНИК

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2022. године

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2023. године