Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2022. godine

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 2, februar 2022. godine
ISSN 0354-3242

SADRŽAJ

JAVNI PRIHODI
POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
Poreski postupak i poreska administracija

AKCIZE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FISKALNE POGODNOSTI I DIREKTNA DAVANjA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU

FINANSIJSKI SISTEM
Računovodstvo

PODSETNIK

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2022. godine

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2024. godine