Читај ми

Часопис Финансије, број 1-6/2022

ФИНАНСИЈЕ
Часопис за теорију и праксу финансија
77 година, бр. 1−6/2022
Београд

САДРЖАЈ

Горан НИКОЛИЋ
ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ РАТА У УКРАЈИНИ И ЗАПАДНИХ САНКЦИЈА ПРОТИВ РУСИЈЕ
стр. 1 - 32

Дамир ЗАКЛАН
ПРОМЈЕНЕ ТОКОВА САВРЕМЕНОГ КОМЕРЦИЈАЛНОГ БАНКАРСТВА НА ПРИМЈЕРУ ОДАБРАНИХ РАЗВИЈЕНИХ ЗЕМАЉА
стр. 33 - 73

Стефан ВРЖИНА
УСКЛАЂЕНОСТ СА РЕГУЛАТИВОМ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
стр. 74 - 91

Никола КОВИНИЋ
АНАЛИЗА УПОТРЕБЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА У РЕПУБЛИЦИ СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ И ЦРНОЈ ГОРИ ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19 И РАЗВОЈ ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА У БУДУЋНОСТИ
стр. 92 - 104

Немања ЈАКОВЉЕВИЋ
АНАЛИЗА СТАВОВА ПОСЛОДАВАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ О КВАЛИФИКАЦИЈАМА ЗА ПОСЛОВЕ ИТ РЕВИЗИЈЕ
стр. 105 - 119

Часопис Финансије, број 1-6/2022

Сличне теме

Часопис Финансије

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2021

Часопис Финансије, број 1-6/2021