Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
12. јуна 2020.

Агенција Standard and Poor’s потврдила кредитни рејтинг Србије

Рејтинг агенција Standard and Poor’s потврдила је кредитни рејтинг Србије  на нивоу ББ+ уз стабилне изгледе за његово даље повећање.

У свом извештају агенција је истакла да је ниво кредитног рејтинга на нивоу  ББ+ резултат дугогодишње макроекономске стабилности, високог нивоа девизних резерви и уређених јавних финансија.

Захваљујући мерама фискалне дисциплине Владе Републике Србије у претходном периоду, као и мерама фискалне консолидације, Србија је ушла у ову кризу знатно спремнија и са боље уравнотеженим финансијама у односу на кризу пре десет година.

Такође смањењем јавног дуга у претходним годинама створено је довољно фискалног простора, тако да фискална политика у условима кризе може да подржи додатно задуживање за опоравак економије од негативног утицаја пандемије и да успори економски пад српске привреде.

Агенција наводи да су успешне мере монетарне политике спроведене у претходних шест година, резултирале стабилном и ниском инфлацијом.

Поред тога агенција процењује да ће висок ниво страних директних инвестиција у претходном периоду бити довољан да у потпуности покрије текући дефицит.

Према оцени агенције, заједничким напорима Влада Републике Србије и Народне банке Србије и донетим свеобухватним пакетом мера монетарне и фискалне политике, ефекти кризе у Србији су знатно ублажени.

Наводи се да ће брзина опоравка српске привреде зависити и од кретања у земљама који су наши кључни спољнотрговинскии партнери.

Агенција Standard and Poor’s, поред свих ризика који постоје, процењује да ће Република Србија већ у 2021. години остварити значајан привредни раст од чак 5% и потпуни економски опоравак.