Čitaj mi

Agencija Standard and Poor’s potvrdila kreditni rejting Srbije

Rejting agencija Standard and Poor’s potvrdila je kreditni rejting Srbije na nivou BB+ uz stabilne izglede za njegovo dalje povećanje.

U svom izveštaju agencija je istakla da je nivo kreditnog rejtinga na nivou BB+ rezultat dugogodišnje makroekonomske stabilnosti, visokog nivoa deviznih rezervi i uređenih javnih finansija.

Zahvaljujući merama fiskalne discipline Vlade Republike Srbije u prethodnom periodu, kao i merama fiskalne konsolidacije, Srbija je ušla u ovu krizu znatno spremnija i sa bolje uravnoteženim finansijama u odnosu na krizu pre deset godina.

Takođe smanjenjem javnog duga u prethodnim godinama stvoreno je dovoljno fiskalnog prostora, tako da fiskalna politika u uslovima krize može da podrži dodatno zaduživanje za oporavak ekonomije od negativnog uticaja pandemije i da uspori ekonomski pad srpske privrede.

Agencija navodi da su uspešne mere monetarne politike sprovedene u prethodnih šest godina, rezultirale stabilnom i niskom inflacijom.

Pored toga agencija procenjuje da će visok nivo stranih direktnih investicija u prethodnom periodu biti dovoljan da u potpunosti pokrije tekući deficit.

Prema oceni agencije, zajedničkim naporima Vlada Republike Srbije i Narodne banke Srbije i donetim sveobuhvatnim paketom mera monetarne i fiskalne politike, efekti krize u Srbiji su znatno ublaženi.

Navodi se da će brzina oporavka srpske privrede zavisiti i od kretanja u zemljama koji su naši ključni spoljnotrgovinskii partneri.

Agencija Standard and Poor’s, pored svih rizika koji postoje, procenjuje da će Republika Srbija već u 2021. godini ostvariti značajan privredni rast od čak 5% i potpuni ekonomski oporavak.

Slične teme

Odbor direktora MMF usvojio aranžman sa Srbijom

Odbor direktora MMF usvojio aranžman sa Srbijom

Ministar Mali potpisao ugovor sa dobitnikom stana u naselju „Zemunske kapije“

Ministar Mali potpisao ugovor sa dobitnikom stana u naselju „Zemunske kapije“

Siniša Mali predsedavao Radnom grupom za zelene obveznice

Siniša Mali predsedavao Radnom grupom za zelene obveznice