Проценитељи вредности непокретности

Oбнова лиценце за вршење процене вредности непокретности
Именици
Обавештења
Испит
Упис у именик организатора континуираног професионалног усавршавања лиценцираних проценитеља
Упис у именик организатора стручне обуке за лиценциране проценитеље
Давање акредитације за професионално удружење проценитеља вредности непокретности
Полагање испита за стицање звања лиценцирани проценитељ
Издавање лиценце за вршење процене вредности непокретности
Обрасци