Обавештења

Јавни конкурс за 3 члана Стручног одбора
Обавештење – промена износа такси од 01.07.2023. године
Обавештење - обавеза пријаве кривичног дела и учиниоца
Обавештење - Нови Правилник о Националним стандардима и Кодексу етике
Јавни конкурс за именовање 3 члана Стручног одбора
Обавештење Стручног одбора - нацрт правилника о Националним стандардима и кодексу етике проценитеља
Обавештење - Промена износа такси од 1.7.2021. године
Информација - Подаци у вези са применом Закона о проценитељима вредности непокретности
Јавни конкурс за именовање 3 члана Стручног одбора
Обавештење - Достављањe важеће полисе осигурања
Обавештење - Нови износи такси
Обавештење - Предаја пријава за испит у јунском року 2020. године
Обавештење - Продужење рокова из члана 11. Закона о проценитељима вредности непокретности
Обавештење - Препоруке Стручног одбора у вези са вршењем процена за време ванредног стања
Обавештење – Обнова лиценци за време ванредног стања
Обавештење – Јавни конкурс за именовање три члана Стручног одбора
Oбавештење – Еx Post анализа ефеката Закона о проценитељима вредности непокретности (кориговано)
Обавештење – Састанак Стручног одбора и организатора стручне обуке
Обавештење – Нови Правилник о стручној обуци за лиценциране проценитеље и Правилник о континуираном професионалном усавршавању лиценцираних проценитеља
Обавештење – Примери питања за испит за стицање звања лиценцирани проценитељ
Обавештење – Обавеза чланства у Акредитованом удружењу
Обавештење – Обавеза достављања важеће полисе осигурања
Препоруке Стручног одбора – Извештај о процени вредности непокретности
Обавештење – Нови Правилник о испиту за стицање звања лиценцирани проценитељ
Обавештење – Правни оквир за стицање звања лиценцирани проценитељ

Сличне теме

Именици

Испит

Упис у именик организатора стручне обуке за лиценциране проценитеље